Tudományos DIÁKkör

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Felhívás - 2016

Felhívás TDK dolgozat készítésére

Tudásunk egy csepp. Amit nem tudunk, az egy egész óceán.

Isaac Newton

Kedves TDK jelentkezők, érdeklődők!
A Miskolci Egyetem GTK 2019. november 20-án tartja kari TDK versenyét. Minden jelentkezőnek sok sikert és kitartást kívánunk! BA, MA, foszk, levelező illetve nappali képzésben résztvevők hallgatókat és regisztrált középiskolai diákokat egyaránt várunk!

Jelentkezni a http://tdk.uni-miskolc.hu központi egyetemi felületen lehetséges. A jelentkezés után a rendszer egy pdf dokumentumot készít, amelyet kinyomtatva és aláírva, illetve elektronikusan szkennelve szeretnénk bekérni. Ezt az ME GTK Marketing és Turizmus Intézetbe kell eljuttatni a kari TDT titkárnak (A/2. épület I. emelet, 109, titkárság) borítékban, 1 eredeti példányban. A megadott határidőig a rezümét (absztrakt) is el kell készíteni, illetve magát a TDK pályamunkát. A rezümét 5 példányban, a dolgozatot 2 példányban spirál kötésben kell leadni, szintén a kari TDT titkárnak. A dolgozatot elektronikus formában is kérjük, illetve a végső verziót fel kell majd tölteni egy ún. MIDRA adatbázisba. Az elektronikus elküldéseket a gtktdk@gmail.com és a szakal.zoltan@uni-miskolc.hu e-mail címre várjuk.

 Határidők:

·       ME GTK kari TDK verseny: 2019. november 20.

·       ME GTK kari TDK dolgozat leadási határidő: 2019. november 11. (végzős hallgatóknak 2019. október 31.)

·       ME GTK TDK jelentkezési-, és rezümé leadási határidő: 2019. október 15.

Felhívás, formai követelmény és bírálati szempontok hamarosan!

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos és Diákköri Tanácsa meghirdeti 2018. tavaszi TDK konferenciáját, amire szeretettel várja a Kar hallgatóit.

Mindazon alap- és mesterszakos, nappali és levelező tagozatos hallgatók jelentkezését várjuk, akik önképzési céllal, tanulmányai folytatása mellett azonosulni tud Newton fent idézett gondolatával, és önálló vagy társszerzős pályamunkájában hozzá akar járulni tudásunk bővítéséhez a gazdálkodástudományok területén.

A konferencián sikerrel szereplő hallgatók jogot szereznek a 2019 tavaszán Pécsett megtartandó országos TDK konferencián való részvételére.

A Kar lehetőséget ad részeredményes dolgozatok beadására azok számára, akik hosszabb távú kutatást terveznek.

Konzulensként a Kar minden oktatója szíves rendelkezésükre áll!

Kari TDK 2018. tavaszi forduló!

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos és Diákköri Tanácsa meghirdeti 2018. tavaszi TDK konferenciáját, amire szeretettel várja a Kar hallgatóit.

Mindazon alap- és mesterszakos, nappali és levelező tagozatos hallgatók jelentkezését várjuk, akik önképzési céllal, tanulmányai folytatása mellett azonosulni tud Newton fent idézett gondolatával, és önálló vagy társszerzős pályamunkájában hozzá akar járulni tudásunk bővítéséhez a gazdálkodástudományok területén.

A konferencián sikerrel szereplő hallgatók jogot szereznek a 2019 tavaszán Pécsett megtartandó országos TDK konferencián való részvételére.

A Kar lehetőséget ad részeredményes dolgozatok beadására azok számára, akik hosszabb távú kutatást terveznek.

Konzulensként a Kar minden oktatója szíves rendelkezésükre áll!

Fontosabb határidők

A jelentkezési határidő: 2018. március 14.

Figyelem! Végzős hallgatók számára fontos információ:

OTDK részvételi jogosultságot az abszolutórium megszerzése előtt kell igazolni, konferenciaelőadással.
A végzősöknek így április végi konferencia várható, a nem végzős hallgatóknak májusi.

Témajavaslatok

A TDK dolgozat témája saját szakterületükön szabadon választható, a téma lehatárolásában konzulenseik segítenek. 2016 kiemelt kutatási témakörei:

 • Társadalmi innovációk, felzárkózás
 • gazdaságpolitika a XXI. században
 • lean menedzsment lehetőségei napjainkban
 • esélyegyenlőség érvényesülése a gazdaságban
 • turisztikai kereslet és kínálat a régióban
 • üzleti információgazdálkodás a kontrollingtól a könyvvizsgálatig

További témaötleteket a kari TDK honlapról meríthetnek!

Előnyök

A kutatás öröme mellett a TDK-ban való részvétel számos előnnyel jár:

 • a helyezettek pénzdíjban (ösztöndíj) részesülnek,
 • előnyt élveznek az egyetemi és külső ösztöndíjak odaítélésénél,
 • a leendő doktoranduszok számára fontos bemutatkozási lehetőség,
 • publikációs lehetőség a Diáktudomány folyóiratban, sőt akár országos szaklapokban,
 • a TDK dolgozat beadható szakdolgozatként.

Részeredményes dolgozatok

2015 óta lehetőség van megkezdett, de még nem befejezett kutatások bemutatására is, részeredményes dolgozatként. A Kar oktatóitól és a dolgozatok bírálóitól ebben az esetben visszajelzéseket kapnak a kutatás folytatásához, továbbá részt vesznek a konferencián, amiről oklevele is kapnak.

Szekciók

A szekciókat a jelentkezések után, azok függvényében alakítjuk ki. Várható szekciók:

 • Gazdaságelmélet és gazdaságpolitika
 • Marketing és turizmus
 • Menedzsment
 • Pénzügy és számvitel
 • Társadalom-gazdaságtan
 • Vállalati gazdálkodás
 • Világ- és regionális gazdaságtan

További információ

A TDK dolgozatok formai és tartalmi követelményeiről, a jelentkezés menetéről és minden egyéb kérdésről folyamatosan frissülő tájékoztatást nyújt:

 • a Gazdaságtudományi Kar TDK honlapja (http://www2.gtk.uni-miskolc.hu/tdk/)
 • Dr. Berényi László, Kari TDT titkár (szvblaci@uni-miskolc.hu)


Miskolc, 2016. május 20.

Prof. Dr. G. Fekete Éva

Gazdaságtudományi Kar Tudományi Diákköri Tanács

elnöke